Biološke septičke jame

42 pregleda PRIMORSKO-GORANSKA ,Rijeka
11.04.2022
Šifra oglasa: 3437-4-915
OSNOVNA CIJENA 1 HRK 0 EUR

Opis

Primarni tretman civilnih otpadnih voda.

Septička jama se instalira kao predtretman, te služi za tretman kako crnih tako i sivih voda.

Koristi se za stambene objekte svih vrsta i namjena. Mogu se instalirati kao jednokomorno, dvokomorne ili trokomorne septičke jame.

Unutar septičke jame, dogaÄ‘aju se procesi odvajanja plutajućih ulja i masti, od krute tvari, koja se taloži unutar septičke jame.  Dio koji se sedimentira, dolazi do anaerobnog procesa raspadanja. Iz septičke će izaći otpadna voda koja sadrži suspendirane tvari koje su disperzirane. Instalacija druge komore ili treće komore se preporuča ukoliko su dijelovi sekundarnih sistema kao Å¡to su npr. protočni filteri, subirigacija, pročišćavanje uz pomoć biljaka, itd.

Kontakt


Pošaljite upit oglašivaču

POŠALJI

Ručni alati | Alat za električno zavarivanje | Bravarski pribor | Sigurnosna i zaštitna oprema | Mjerni instrumenti

Pregled cjelovite ponude rabljenih i novih strojeva i alata, mjernih instrumenata, alata za električno zavarivanje, ručnih alata
u preglednim kategorijama na oglasniku besplatnioglasi.eu.