PRAVILA I UVJETI KORIŠTENJA PLATFORME
besplatnioglasi.eu

Temeljne i opće odredbe
1

Pravila i uvjeti korištenja odnose se i vrijede za cjelokupnu platformu www.besplatnioglasi.eu uključujući sve poddomene i internetske stranice koje pripadaju domeni besplatnioglasi.eu te pripadajuće mobilne aplikacije (u daljnjem tekstu „platforma besplatnioglasi.eu“).


2

Platforma besplatnioglasi.eu vlasništvo je društva ESCO grupa d.o.o. (ESCO grupa d.o.o, u daljnjem tekstu „Društvo“), Ante Starčevića 6 (kontakt adresa) iz Rijeke. Logo i natpis besplatnioglasi.eu su zaštićeni žig Društva te je zabranjeno bilo kakvo upotrebljavanje istih bez pismene suglasnosti Društva.


3

Prilikom korištenja platforme besplatnioglasi.eu korisnici su obvezni pridržavati se Pravila i uvjeta korištenja te se obavezuju pratiti eventualne promjene ili dopune istih koje mogu nastupiti.


4

Pravila i uvjeti korištenja zadnji puta su ažurirani 10.07.2018, a izdavatelj zadržava pravo ažuriranja i objave promijenjenih Pravila i uvjeta korištenja ukoliko se za to pojavi potreba. Objavom novih pravila i uvjeta korištenja na platformi besplatnioglasi.eu nova Pravila i uvjeti korištenja će se smatrati važećima. Obavijest o promjeni Pravila i uvjeta korištenja, korisnicima će biti objavljena i dostupna na platformi besplatnioglasi.eu.


5

Nije dopušteno vizualiziranje ili preuzimanje (eng. „framing“, „srcaping“, „wrapping“) kopiranje ili uporaba bilo kojeg dijela platforme besplatnioglasi.eu bez prethodnog pisanog odobrenja Društva. U slučaju pristupanja Partnerskom programu, pravna ili fizička osoba kojoj Društvo odredi pravo pristupa Partnerskom programu (u daljnjem tekstu „Partner“) i sklopi Sporazum o suradnji, dužna je pridržavati se uvjeta i odredbi Sporazuma o suradnji.

Obveze, odgovornosti i prava korisnika


6

Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge platforme besplatnioglasi.eu, što podrazumijeva neregistrirane korisnike, registrirane korisnike i poslovne subjekte (pravne i fizičke osobe) koji se na temelju ugovornog odnosa koriste uslugama Društva.


7

Pristupom platformi besplatnioglasi.eu korisnik se obvezuje ophoditi sukladno zakonima i pod zakonskim propisima Republike Hrvatske. Besplatnioglasi.eu je pozitivna platforma koja omogućuje korisnicima da postignu svoj cilj u pronalaženju proizvoda, roba ili usluga u području interesa. Pristupanjem platformi besplatnioglasi.eu korisnik se obvezuje provoditi sve radnje u skladu sa ovim Pravilima i uvjetima korištenja te da pristaje:
- da neće koristiti platformu besplatnioglasi.eu sa zlom namjerom,
- da neće objavljivati neprimjeren sadržaj ili oglase,
- da će ni na koji način naštetiti poslovnom ugledu platforme,
- da će se na platformi i prema njegovim korisnicima ophoditi u dobrim namjerama i prema pozitivnim poslovnim praksama,
- da će se pravovremeno javljati drugoj strani te odgovarati na upite,
- da će poštivati dogovorene obaveze.


8

Korisnik se mora registrirati kako bi koristio platformu besplatnioglasi.eu. Prilikom registracije putem platforme besplatnioglasi.eu ili preko društvenih mreža, korisnik popunjava podatke koji su potrebni za pregled i korištenje platforme besplatnioglasi.eu. Prilikom registracije korisnik mora prihvatiti Pravila i uvjete korištenja te Pravila o privatnost


9

Korisnik prilikom registracije na platformi besplatnioglasi.eu, popunjava podatke za koje jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su istiniti te je iste dužan redovito ažurirati.


10

Točnost podataka unesenih od strane korisnika na platformi besplatnioglasi.eu je isključiva odgovornost korisnika. Društvo ne odgovara i ne jamči za točnost podataka koje su korisnici unijeli niti ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju nastanka direktne ili indirektne štete zbog objave krivih podataka. Jednom uneseni podaci mogu se ažurirati u profilu korisnika. Korisnici se prihvaćanjem ovih Pravila i uvjeta korištenja izričito odriču potraživanja bilo kakve naknade štete, imovinske ili neimovinske, nastale zbog netočnih podataka korisnika, bilo kojih podataka koje se nalaze u bazama podataka platforme besplatnioglasi.eu koji su u vlasništvu Društva ili trećih strana.


11

Društvo zadržava pravo brisanja korisničkog računa onim korisnicima koji se ne pridržavaju Pravila i uvjeta korištenja na platformi besplatnioglasi.eu te pokretanje daljnjih postupaka protiv takvog korisnika sukladno zakonima važećih u Republici Hrvatskoj. U slučaju eventualnih sporova stranke će ih pokušati riješiti mirnim putem. U suprotnom nadležan je sud u Rijeci.


12

Pristupom na platformu besplatnioglasi.eu korisnik prihvaća korištenje kolačića (cookies). Kolačići su alat koje Društvo koristi za praćenje i analizu poslovanja na platformi besplatnioglasi.eu. Više o kolačićima možete pročitati u Pravilima o privatnosti.


13

Na platformi besplatnioglasi.eu je zabranjeno objavljivanje bilo kakvih neprimjerenih sadržaja, sadržaja protivnih zakonu, uznemirujućih ili bilo kakvih drugih sadržaja koji mogu na bilo koji način naštetiti ili uznemiriti malodobne osobe ili bilo koga drugoga.


14

Društvo nema kontrolu i mogućnost filtriranja sadržaja prije objave istog, ali u slučaju primjećivanja sadržaja koji nije u skladu s Pravilima i uvjetima korištenja, može sadržaj odmah ukloniti samostalno ili prema zahtjevu drugih korisnika.


15

Korisnicima koji se oglašavaju na platformi besplatnioglasi.eu zabranjeno je korištenje podataka korisnika u druge namjene osim one propisane u ovim Pravilima i uvjetima korištenja. Korisnicima je izričito zabranjeno prikupljanje i korištenje podataka fizičkih ili pravnih osoba raspoloživih na platformi besplatnioglasi.eu u komercijalne ili nezakonite svrhe.


16

Korisnik je odgovoran za sav objavljeni sadržaj (poruke, prikaze, fotografije, video, oglase i drugi sadržaj) koji se prikazuje pod njegovim korisničkim imenom, neovisno o tome je li takav sadržaj objavljen direktno ili je prenesen ili povezan linkom iz samog oglasa.


17

Naglašava se da platforma besplatnioglasi.eu ne daje niti može davati bilo kakvu vrstu jamstava u pogledu točnosti, autentičnosti ili potpunosti sadržaja koji objavljuje korisnik te je sva odgovornost isključivo na osobi pod čijim je korisničkim imenom sadržaj objavljen. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba, po bilo kakvoj osnovi, prema platformi besplatnioglasi.eu, a vezano uz sadržaj objavljenih oglasa, korisnik preuzima odgovornost i obvezu da poduzme sve radnje u svrhu zaštite Društva. Svaku štetu koja nastane temeljem zahtjeva trećih osoba, i to po bilo kojoj osnovi vezanoj uz dostavljeni materijal, korisnik je dužan nadoknaditi Društvu.


18

Sadržaj koji je nezakonit po bilo kojoj osnovi, a posebno sadržaj koji uključuje klevete, uvrede i prijetnje, koji je na drugi način štetan i/ili uznemirujući te kojim se na bilo koji način nanosi šteta ili uznemirava maloljetne osobe, smatra se nedopuštenim sadržajem. Isto se odnosi i na sadržaj kojim se krše autorska, srodna ili druga prava trećih osoba.


19

Nedopuštenim sadržajem smatra se i iznošenje osobnih podatka drugih osoba, bez njihova izričitog odobrenja.


20

Korisnicima se posebno zabranjuje objava oglasa koji potiču na sudjelovanje u mrežnim marketinzima i piramidalnim shemama, kao i oglasi koji pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću, oglasi vezani uz kreditna posredovanja i zajmove te tarot usluge.


21

Zabranjuje se oglašavanje duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, lijekova, homeopatskih i medicinskih proizvoda, veterinarsko - medicinskih proizvoda, droga, kemikalija i biomedicinskih pripravaka te oružja te će svi takvi oglasi odmah biti deaktivirani.


22

Korisnik se, imajući u vidu sve navedeno, pristupom platformi besplatnioglasi.eu obvezuje da neće objavljivati oglase ili drugi sadržaj koji je u suprotnosti s ovim pravilima te propisima, zakonima i Ustavom Republike Hrvatske.

Prijava nedozvoljenog sadržaja


23

Korisnik prihvaća da Društvo nije u mogućnosti kontrolirati i nadzirati dopuštenost cjelokupnog sadržaja platforme besplatnioglasi.eu.


24

Korisnik koji smatra da su mu nekim oglasom ili drugim sadržajem koji je objavljen na platformi besplatnioglasi.eu povrijeđena prava ili ako smatra da je određeni sadržaj nezakonit ili nedopušten po bilo kojoj osnovi, obvezuje se takav sadržaj prijaviti odmah, uz navođenje razloga za podnošenje prijave.


25

Društvo će u najkraćem roku razmotriti osnovanost prijave korisnika i, u slučaju utvrđenja nedozvoljenog/nezakonitog sadržaja, poduzeti sve raspoložive mjere za njihovu zaštitu.

Pravila za postavljanje besplatnih oglasa od strane korisnika


26

Svi oglasi postavljeni putem odabira funkcije „Kreiraj oglas“, kao i oni koji su preneseni direktno putem različitih servisa sa drugih stranica ili baza u bazu oglasa, smatraju se besplatnim oglasima (dalje u tekstu „oglas“).


27

Naslov oglasa mora opisivati predmet prodaje te ga nije dopušteno naglašavati nepotrebnim ili ponavljajućim znakovima koji ne doprinose smislu naslova niti je u naslov dozvoljeno dodavati linkove na druge internetske stranice. Cijene proizvoda ili usluga iskazuju se u kunama (HRK) ili eurima (EUR).


28

Svaki oglas mora sadržajno pripadati u primjerenu ili u po smislu najbližu rubriku, a rubrika „Ostalo“ predviđena je isključivo za oglase koje nije moguće svrstati u neku od drugih predviđenih kategorija. Nije dopuštena objava oglasa za isti predmet u dvije ili više različitih kategorija.


29

Svaki oglas treba sadržavati konkretne podatke o predmetu ili usluzi koja se prodaje, s time da se opis nužno mora odnositi samo na predmet prodaje u naslovu oglasa. Nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje, definiran naslovom i/ili slikom. Slike u oglasu moraju biti slike predmeta koji se prodaje ili njemu istovjetnog predmeta. Posebno se zabranjuje objava logotipa, banera i slično, pod izlikom postavljanja malog oglasa.


30

Nije dopušteno staviti jedan oglas za cijelu listu proizvoda, osim ako se ne radi o setu, što znači da je jednim oglasom dopušteno oglašavanje samo jednog predmeta ili jednog seta. Korisnici nisu ograničeni količinom/brojem pojedinih oglasa koje mogu objaviti u oglasniku, dok se pridržavaju svih navedenih pravila.


31

U sadržaju oglasa dopušteno je postavljanje jednog linka (internetska veza), i to samo ako vodi na dodatni opis predmeta ili seta u naslovu oglasa. Posebno se zabranjuju linkovi na ostale internetske oglasnike. Društvo zadržava pravo odlučivanja o odobrenju za postavljanje/objavu pojedinih linkova.


32

Društvo nije odgovorno za štetu bilo koje vrste koja nastane kao posljedica međusobnih odnosa korisnika. Svi eventualni sporovi nastali iz takvih odnosa (temeljem istinitosti podataka o predmetu i cijeni ponude, o korisniku, oglašivaču, sadržaju ponude i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. Društvo neće snositi nikakve troškove koje bi korisnik mogao imati korištenjem platforme besplatnioglasi.eu ili bilo kojim drugim činom povezanim uz platforma besplatnioglasi.eu. U slučaju nastanka spora između korisnika, isti će korisnici rješavati međusobno dok Društvo neće snositi nikakvu odgovornost.


33

U slučaju da se na platformi besplatnioglasi.eu objavi oglas s nagradnom igrom ili upitnikom treće strane, Društvo ni na koji način ne odgovara za organizaciju i sadržaj takve nagradne igre ili upitnika

Pravo na izmjenu ili uklanjanje oglasa


34

Platforma besplatnioglasi.eu zadržava pravo eventualnih izmjena (lektorske intervencije i slične dopune) objavljenih oglasa, pridržavajući se pravila da sadržaj i smisao samog oglasa mijenja u najmanjoj mogućoj mjeri.


35

Platforma besplatnioglasi.eu ima pravo, bez ikakve najave ili pitanja, izmijeniti, premjestiti, izbrisati ili iz objave isključiti oglase koji grubo vrijeđaju ova pravila, ili je ispunjen jedan ili više od sljedećih uvjeta:

- oglas je prijavljen ili je na drugi način utvrđeno da predstavlja nedozvoljen i/ili nezakonit sadržaj, odnosno da je protivan ovim pravilima i uvjetima korištenja ili zakonima i Ustavu RH;
- oglase koje smatramo ne etičnima ili na bilo koji način neprimjerenima;
- oglas je predan u pogrešnu rubriku ili je u naknadno kreirana nova rubrika koja bolje odgovara sadržaju i predmetu oglasa;
- sadržaj oglasa sadrži govor mržnje, (dječje) pornografske materijale ili druge materijale koji su po hrvatskom zakonu zabranjeni;
- postoji prijava ili osnovana sumnja da se oglašava ukradena ili ilegalna roba;
- oglas na bilo koji način narušava kvalitetu doživljaja ili razine komunikacije na oglasniku.

Ostale dužnosti korisnika


36

Objavom oglasa korisnik neopozivo ovlašćuje Društvo da taj sadržaj koristi, prevodi, kopira, objavljuje te distribuira i na drugim platformama, uz uvjet da se, u takvim objavama, ne objavljuju korisnikovi osobni podaci, nego isključivo sadržaj oglasa i/ili link na platforma besplatnioglasi.eu.


37

Objavom oglasa korisnik se obvezuje da će savjesno odgovarati na telefonske ili e-mail upite vezane uz predane oglase te da će povremeno pregledavati poštu na adresi s kojom se registrirao.


38

Lozinka za pristup na platformu besplatnioglasi.eu je važan sigurnosni faktor korištenja platforme besplatnioglasi.eu. Korisnik je odgovoran za sigurnost vlastite korisničke lozinke i ovime se obavezuje na njene periodičke izmjene. Društvo ne odgovara i ne može odgovarati za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali se obavezuje djelovati u najkraćem razumnom roku nakon što korisnik prijavi eventualnu zlouporabu prema Društvu na mail [email protected].


39

Društvo može komunicirati s korisnicima putem poruka koje korisnicima dolaze kao obavijesti od strane platforme besplatnioglasi.eu ili povremeno putem elektronske pošte. Korisnik može odabrati želi li primati takve poruke. U slučaju promjene odluke može deaktivirati ovu uslugu u svom korisničkom profilu.


40

Društvo ne jamči korisnicima pristup sadržaju postavljenog oglasa na platformi besplatnioglasi.eu za vrijeme trajanja i nakon isteka oglasa te se korisnicima predlaže samostalno pohranjivanje sadržaja i slika oglasa.

Korištenje i zaštita osobnih podataka


41

Naša politika korištenja i zaštite osobnih podataka opisana je u Pravilima o privatnosti.

Opis paketa usluga


42

Paketi usluga mogu se zakupiti prema različitim modelima obračuna u različitom vremenskom periodu u maksimalnom trajanju od 12 mjeseci. Paket usluga počinje vrijediti od datuma aktivacije. Omogućene usluge odnose se na vrijeme perioda zakupa paketa usluga.


43

Popis usluga i paketi usluga detaljno su navedeni u Cjeniku marketinških usluga Društva. Paketom usluga nije uključeno i zabranjeno je koristiti oglasni prostor za oglase trećih strana.


44

Društvo zadržava pravo izmjene paketa bez prethodne najave, međutim izmjena paketa neće umanjiti stečena prava korisnika do isteka vremenskog perioda na

Odricanje od odgovornosti


45

U slučaju bilo kakvog kršenja bilo koje odredbe ovih Pravila i uvjeta korištenja, kršenja prava korisnika i/ili trećih osoba neograničeno, autorskih prava, kršenja poslovnih tajni ili bilo kojih drugih prava korisnici koji pristupaju platformi besplatnioglasi.eu oslobađaju Društvo i njegove zaposlenike, članice, povezana društva bilo kakve odgovornosti te se odriču svih potraživanja prema njima.


46

Prihvaćanjem ovih Pravila i uvjeta korištenja oslobađate Društvo svake dogovornosti za nastalu, kao i za potencijalnu štetu koja je, ili može nastati uslijed komunikacije s korisnicima platforme besplatnioglasi.eu, a odnosi se na poruke korisnika koje mogu sadržavati viruse, bugove ili slično, a koje je treća strana mogla prenijeti korisniku putem e-maila ili na internetsku stranicu


47

Platforma besplatnioglasi.eu može iz bilo kojeg razloga prestati s radom. Društvo se odriče odgovornosti nastale uslijed nefunkcioniranja platforme besplatnioglasi.eu te će u tom slučaju raditi na tome da se nedostatci uklone u što je moguće kraćem roku kako bi platforma besplatnioglasi.eu nastavila neometano funkcionirati.


48

Dio računalnih podataka koji se prikazuju korisniku, platforma besplatnioglasi.eu preuzima od trećih strana te pohranjuje u bazu podataka ili direktno vizualizira korisnicima. Preostali dio podataka (obrađeni podaci, prijevodi, izračuni, prikazi, analize, zaključci, preporuke, izračunate vrijednosti iz ulaznih podataka dobivenih od trećih strana) dobiveno je i prikazano temeljem optimizacijskih algoritama razvijenih od strane Društva i/ili u skladu sa pravilima struke i/ili regulatornim okvirom u Republici Hrvatskoj u cilju da iskazane izračunate vrijednosti budu što točnije odnosno u što manjim odstupanjima od stvarnih vrijednosti. Društvo ne odgovara i ne jamči za točnost računalnih i ostalih podataka koji su preuzeti i/ili pohranjeni od trećih strana niti ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju nastanka direktne ili indirektne štete zbog objave krivih podataka (naročito se ovo odnosi na obrađene podatke, prijevode, izračune, prikaze, analize, zaključke, preporuke, izračunate vrijednosti iz ulaznih podataka dobivenih od trećih strana). Korisnici se prihvaćanjem ovih Pravila i uvjeta korištenja izričito odriču potraživanja bilo kakve naknade štete, imovinske ili neimovinske, nastale zbog netočnih podataka dostupnih na platformi besplatnioglasi.eu neovisno o vlasništvu ili izvoru podataka.


49

POSEBNA NAPOMENA VEZANO ZA PRIKAZ TROŠKOVA UVOZA ILI UNOSA ROBA!! Pojedine cijene roba, proizvoda ili usluga iskazanih na platformi besplatnioglasi.eu ne sadrže sve troškove ili namete pri uvozu ili unosu roba ili proizvoda na prostor EU ili Republike Hrvatske, poput carinskih troškova ili troškova PDV-a koji se obračunavaju pri uvozu ili unosu.


50

POSEBNA NAPOMENA VEZANO ZA IZRAČUN TROŠKOVA UNOSA VOZILA!! Iskazani troškovi unosa vozila utvrđeni su izračunom koji je u skladu sa propisima republike hrvatske iz područja unosa vozila. Izračun je informativnog karaktera, a iskazani ukupni troškovi unosa vozila mogu odstupati od stvarnih troškova, koje utvrđuje carinska uprava prilikom unosa vozila u Republiku Hrvatsku. Prilikom izračuna troškova unosa vozila koriste se uobičajene metode izračuna sukladno propisima koji definiraju unos vozila u Republiku Hrvatsku. Relativno kompleksna metoda sa većim brojem ulaznih varijabli onemogućuje preliminarno utvrđivanje točnog iznosa posebnog poreza na motorna vozila za pojedino vozilo. Točan iznos poreza na promet motornih vozila (PPMV) utvrđuje se izdavanjem rješenja područne Carinske uprave. Carinska uprava prilikom pregleda vozila utvrđuje marku, model i tip vozila te popisuje njegovu dodatnu opremu i pomoću internih cjenika ili Eurotax programa, određuje novonabavnu vrijednost vozila. Carina ima diskrecijsko pravo koristiti bilo koji alat za određivanje novonabavne vrijednosti, poput Eurotaxa, internih kataloga i cjenika, direktnog kontaktiranja uvoznika ili na drugi način, pri čemu nisu dužni kupca vozila izvijestiti o korištenoj metodologiji.

Nepoštivanje pravila i uvjeta korištenja i prekid poslovnog odnosa


51

U slučaju nepoštivanja Pravila i uvjeta korištenja korisnik koji je aktivirao paket usluga, nema pravo na povrat sredstava. Sredstva uplaćena za određeni paket usluga nije moguće prenamijeniti u druge svrhe ili prebaciti na drugu pravnu osobu te za ista nije moguće ostvariti povrat.


52

U slučaju nepoštivanja ovih Pravila i uvjeta korištenja Društvo zadržava pravo raskida poslovnog odnosa i uklanjanje profila korisnika sa platforme besplatnioglasi.eu bez dodatnih obrazloženja.

Nepoštivanje pravila i uvjeta korištenja i prekid poslovnog odnosa


53

Zabranjeno je kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela platforme besplatnioglasi.eu, uključivo sa svim podacima koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva.


54

Društvo ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, ne objavljivanja, odnosno brisanja oglasa ili pogrešaka u djelovanju platforme besplatnioglasi.eu.


55

Platforma besplatnioglasi.eu zadržava pravo trenutno s popisa korisnika brisati one korisnike koji su prekršili ova pravila i uvjete ili na drugi način usporavali ili ometali rad platforme besplatnioglasi.eu. Društvo također zadržava pravo poduzeti dodatne odgovarajuće mjere protiv takvih osoba.


56

Uvjeti i odnosi između korisnika i Društva. podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležan sud u Rijeci.


57

U slučaju prigovora ili primjedbe molimo obratite se na e-mail [email protected] te ćemo na iste odgovoriti u zakonski predviđenom roku koji iznosi 15 dana od dana zaprimanja prigovora.


58

Podaci o Društvu navedena su niže:

         ESCO grupa d.o.o.
         Kontakt adresa:
         Ante Starčevića 6
         51000 Rijeka
         OIB: 99771243457


Koristimo kolačiće (eng. "cookies") kako bismo za vas personalizirali sadržaj i oglase na našem webu te vam pružili najbolje korisničko iskustvo.
Više informacija možete saznati ovdje.
Slažem se
x